Usługi prawne MedLegalis

Usługi prawne MedLegalis świadczone są wyłącznie przez doświadczonych w prawie medycznym i farmaceutycznym Adwokatów i Radców Prawnych. Przygotowując opinie prawne i odpowiedzi robimy to zawsze w formie pisemnej i bierzemy za nie odpowiedzialność, dzięki czemu są one dla naszych klientów wiążące i stanowią zabezpieczenie dla dalszych działań.

Cennik usług prawnych

Porady prawne. Porad prawnych udzielamy zawsze w formie pisemnej. Porada prawna obejmuje rozmowę telefoniczną, której celem jest ustalenie jej przedmiotu oraz sporządzenie jednostronicowego dokumentu „porada prawna”. W przypadku dalszego prowadzenia sprawy Klienta, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną. Szacunkowy koszt porady prawnej wynosi 210 zł netto.

Opinie prawne. Opinii prawnych udzielamy zawsze w formie pisemnej. Opinia prawna obejmuje rozmowę telefoniczną celem ustalenia jej przedmiotu, analizę przesłanych przez Klienta dokumentów oraz pisemne uzasadnienie. Koszt sporządzenia opinii prawnej zależy od stopnia jej skomplikowania, stopnia szczegółowości dokumentu oraz terminu wykonania prac. Szacunkowy koszt opinii prawnej wynosi 750 zł netto.

Skierowanie pisma jako pełnomocnik. W przypadku zaistnienia potrzeby mediacji lub negocjacji występujemy z pismem jako pełnomocnik Klienta. Szacunkowy koszt przygotowania i skierowania pisma jako pełnomocnik Klienta to 360 zł netto.

Przygotowanie pisma procesowego. Koszt przygotowania pisma procesowego zależy od ilości materiału dowodowego i tez dowodowych. Szacunkowy koszt przygotowania pisma procesowego to 750 zł netto.

Zastępstwo procesowe. Koszt zastępstwa procesowego za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru, złożoności oraz pracochłonności sprawy. Na wynagrodzenie mogą się składać reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed policją lub prokuraturą, reprezentowanie przed sądem rejonowym, okręgowym (pierwszej instancji), sporządzenie apelacji lub odpowiedzi na apelację, reprezentowanie przed sądem apelacyjnym (drugiej instancji), sporządzenie skargi kasacyjnej itp.

Skierowanie skargi do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Koszt przygotowania skargi do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej każdorazowo ustalany jest indywidualnie. Niezbędne jest spotkanie i szczegółowy opis problemu.

Nasze specjalizacje

Prawo medyczne
Prawo farmaceutyczne
Odpowiedzialność prawna w branży kosmetycznej
Prawo odszkodowawcze