Regulamin konkursu „Krakdent 2017”:

 

  1. Organizatorem konkursu jest MedLegalis sp. z o.o.
  2. Aby wziąć udział w konkursie należy użyć reakcji pod konkursowym postem.
  3. Spośród wszystkich użytkowników organizator wybierze tych, którzy odpowiedzieli poprawne na pytanie konkursowe – zwani dalej „Zwycięzcami”.
  4. Spośród grupy „Zwycięzców” organizator wybierze maksymalnie 20 osób, które otrzymają zaproszenia na targi „Krakdent 2017”
  5. Konkurs trwa od 27.02 do 05.03.2017.
  6. Zaproszenia na kogres zostaną wysłane pocztą.