Ubezpieczenie HIV/WZW dla zawodów medycznych – Lloyd’s

Co to jest Ubezpieczenie HIV/WZW i dla kogo jest przeznaczone

Ubezpieczenie HIV/WZW jest specjalistycznym produktem brytyjskiego rynku ubezpieczeniowego Lloyd’s, dedykowanym wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, w tym: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, kosmetyczkom i kosmetologom narażonym na bezpośrednie ryzyko zakażenia wirusem HIV i/lub wirusowym zapaleniem wątroby WZW.

Ubezpieczenie HIV/WZW ma przede wszystkim na celu pokrycie kosztów diagnostyki, konsultacji medycznych i leczenia antyretrowirusowego w sytuacji podejrzenia zakażenia lub zakażenia wirusem HIV i/lub wirusowym zapaleniem wątroby WZW.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczającego na badania medyczne i kurację antyretrowirusową w wyniku wypadku mającego miejsce w okresie ubezpieczenia na terytorium RP.

Wysokość sumy ubezpieczenia i koszt składki rocznej

Wysokość sumy ubezpieczenia i koszt składki rocznej uzależniana jest od wybranego wariantu ubezpieczenia, co przedstawia poniższa tabela:

Wariant Konsultacje medyczne i badania na obecność HIV/WZW Koszt kuracji antyretrowirusowej Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW
BASIC 2 000,00 PLN 3 000,00 PLN 25 000,00 PLN 15 000,00 PLN
STANDARD 3 000,00 PLN 5 000,00 PLN 100 000,00 PLN 50 000,00 PLN
PREMIUM 5 000,00 PLN 10 000,00 PLN 300 000,00 PLN 100 000,00 PLN

W sprawie ceny ubezpieczenia bardzo prosimy o kontakt.